People's Republic of China

Beijing

Dalian

Guangzhou

  • Xinghai Concert Hall

Hangzhou

Hong Kong / Xianggang

Jinan (?)

Kunming

Macau / omn

Nanjing

Shanghai

Tianjin (?)

  • Binhai Theater

rmqi

Wuhan

Xi'an


Republic of China (Taiwan)

Taipei

[unknown]

Back to Main Menu