People's Republic of China

Beijing

  • Deheyuan Theatre
  • National Centre for the Performing Arts

Dalian

Hangzhou

  • Grand Theatre

Hong Kong / Xianggang

Macau / omn

Nanjing

  • Sun Yat-sen Mausoleum: Music stage

Shanghai

Wuhan

  • Hankou: Temple of Confucius
  • Theatre

Xi'an

  • Tang Dynasty Dinner Show

Republic of China (Taiwan)

Taipei

  • National Concert Hall

Back to Main Menu