Almaty: Teatr opery i baleta im. Abaya

Country: Kazakhstan (Qazaqstan)
City: Almaty (Alma-Ata, Verny)

Built 1941 by N. Kruglov, N. Prostakov, T. Basenov, V. Bychkov, P. Polivanov, V. Kroshin and N. Tsivchinsky. Opened 7 Nov 1941. 1945 named in honour of the Kazakh poet, Abay Ibrahim Kunanbay-ulī (1845-1904). 2000 renovations.

Notable world premieres:

  • Yevegeny Brusilovsky: Kiz-Zhibek (1934)
Links: www.gatob.kz, Wikipedia

Almaty: Teatr opery i baleta im. Abaya Reverse Text: "Kazakhskaya SSSR, Alma-Ata, u opernovo teatro imeni Abaya - Near the Abai Opera Theatre. Alma-Ata, Kazakh S.S.R."
Publisher: Poligrafkombinat im. V. M. Molotova, 01539-57 g 4-150
Size: Modern
Not sent.

Almaty: Teatr opery i baleta im. Abaya Reverse Text: "[...] Alma-Ata, Teatr opery i baleta im. Abaya"
Type: souvenir card, not designed for postal use
Size: Modern
Not sent.

Almaty: Teatr opery i baleta im. Abaya Publisher: USSR Ministery, 1990
Type: USSR postal card with printed stamp
Size: Modern
Not sent.

Almaty: Teatr opery i baleta im. Abaya Stamp (Kazakhstan, 1995)
Text: "Almaty"

Almaty: Teatr opery i baleta im. Abaya Reverse Text: "Almaty. Abai atyndagy Kazak memlekettik akademiyalyk opera shene balet teatry. Almaty. Kazakhsky gosudarstvenny akademichesky teatr opery i baleta im. Abaya. Almaty. The Kazakh State Academic Opera an Ballet Theatre named after Abay."
Publisher: Kazposhta; 2002
Size: Modern
Not sent.

Permanent link: https://www.andreas-praefcke.de/carthalia/id/911

CARTHALIA Homepage