Taganrog: Dramatichesky Teatr im. A. Cekhova

Country: Russia (Rossiya)
Federal District: Southern Federal District (Yuzhny Federalny Okrug)
Federal Subject: Rostovskaya Oblast
City: Taganrog
Location: Ulitsa Petrovskaya 90

Built 1866 by K. Londeron and Nikolay V. Trusov. Named in honour of the Russian playwright, Anton Pavlovich Chekhov (1860-1904).

Links: www.chehovsky.ru, Wikipedia

Taganrog: Dramatichesky Teatr im. A. Cekhova Reverse Text: "Taganrog, Dramatichesky teatr"
Publisher: Sovietskaya Rossiya; 1976
Type: Souvenir Card, not designed for postal use
Size: Classic
Not sent.

Taganrog: Dramatichesky Teatr im. A. Cekhova Front Text: "Taganrog"
Reverse Text: "Dramatichesky teatr imeni A. P. Chekova"
Handwritten Reverse Text: dated 2014
Publisher: Izdatelstvo Starye russkiye, Rostov-na-Donu
Size: Modern
Not sent.

Permanent link: https://www.andreas-praefcke.de/carthalia/id/5501

CARTHALIA Homepage