Sankt Peterburg: Fair on Admiralteiskaya Ploshchad

Country: Russia (Rossiya)
Federal District: Northwestern Federal District (Severo-Zapadny Federalny Okrug)
Federal Subject: Gorod Federalnovo Znacheniya Sankt Peterburg
City: Sankt Peterburg (Petrograd, Leningrad)
Location: Admiralteiskaya Ploshcha

Fair on Admiralty Square (Yarmarochnyye gulyaniya na Admiralteyskoi Ploshchadi).

Link: Wikidata

Sankt Peterburg: Fair on Admiralteiskaya Ploshcha Reverse Text: "Gosudarstvennaya Tretyakovskaya Gallereya. K. G. Makovsky. Balagany."
Publisher: Izdanie Sovietskoi Filatelisticheskoi Assotsiatsnya; 1939
Type: 1939 postcard reproduction of an 1869 painting by Konstantin Makovsky; see commons.wikimedia.org
Size: Modern
Not sent.

Permanent link: https://www.andreas-praefcke.de/carthalia/id/6781

CARTHALIA Homepage