Rostov-na-Donu: Muzykalny Teatr

Country: Russia (Rossiya)
Federal District: Southern Federal District (Yuzhny Federalny Okrug)
Federal Subject: Rostovskaya Oblast
City: Rostov-na-Donu
Location: Bolshaya Sadovaya Ulitsa 134

Opera house, built 1977-1999 by L. Lobak, G. Dukov and V. Khafizov. Opened 1999.

Links: rostovopera.ru, Wikipedia

Rostov-na-Donu: Muzykalny Teatr Front Text: "Rostov-na-Donu"
Reverse Text: "Muzykalny teatr"
Publisher: Starye russkie, Rostov-na-Donu; 2014
Size: Modern
Not sent.

Permanent link: https://www.andreas-praefcke.de/carthalia/id/5476

CARTHALIA Homepage