Pushkin: Kontsertny Zal

Country: Russia (Rossiya)
Federal District: Northwestern Federal District (Severo-Zapadny Federalny Okrug)
Federal Subject: Gorod Federalnovo Znacheniya Sankt Peterburg
City: Pushkin (Tsarskoye Selo, Detskoye Selo)
Location: Yekaterininsky Park

Concert pavilion, built 1782-1788 by Giacomo Quarenghi.

Link: Wikidata

Pushkin: Kontsertny Zal Reverse Text: "G. Pushkin. Kontsertny zal. Puhskin. Concert Hall."
Publisher: Sovietsky khudozhnik, Leningrad; 1969
Type: Divided Back
Size: Classic
Not sent.

Pushkin: Kontsertny Zal Reverse Text: "Pushkin. Pavilon. Kontsertny zal. 1782-1786 rr. Arkhitektor Dzh. Kvarengi."
Type: Souvenir Card, not designed for postal use
Size: Classic
Not sent.

Permanent link: https://www.andreas-praefcke.de/carthalia/id/5470

CARTHALIA Homepage