Nizhny Novgorod: Teatr Yunovo Zritelya

Country: Russia (Rossiya)
Federal District: Volga Federal District (Privolzhsky Federalny Okrug)
Federal Subject: Nizhegorodskaya Oblast
City: Nizhny Novgorod (Gorky)
Location: Ulitsa Maxima Gorkovo 145

Youth theatre. In Soviet times named in honour of Lenin's wife, the Russian revolutionary Nadezhda Konstantinovna Krupskaya (1869-1939).

Links: tyuz.ru, Wikipedia

Nizhny Novgorod: Teatr Yunovo Zritelya Front Text: "Gorky"
Reverse Text: "Gorky. Ordena 'Znak Pochota' teatr yunovo zritelya im. N. K. Krupskoy"
Publisher: Gorkovskaya Pravda, Gorky; 1985
Size: Modern
Not sent.

Permanent link: https://www.andreas-praefcke.de/carthalia/id/5721

CARTHALIA Homepage