Nizhny Novgorod: Teatr Dramy im. Maxima Gorkovo

Country: Russia (Rossiya)
Federal District: Volga Federal District (Privolzhsky Federalny Okrug)
Federal Subject: Nizhegorodskaya Oblast
City: Nizhny Novgorod (Gorky)
Location: Ulitsa Bolshaya Pokrovskaya 13 / Teatralnaya Ploschad

Built by Victor Schröter. Opened 1896 as "Nikolayevsky Teatr", named in honour of Czar Nicholas II. 1918 renamed "Nizhegorodsky Sovietsky Gorodskoy Teatr". 1944 renamed in honour of the Russian writer, Maxim Gorky (1868-1936).

Links: www.drama.nnov.ru, EUTA, Wikipedia

Nizhny Novgorod: Teatr Dramy im. Maxima Gorkovo Front Text: "Nizhny-Novgorod - Nijni-Novgorod; Gorodskoy Nikolayevsky teatr"
Publisher: ?; No. 61
Type: Divided Back
Size: Classic
Not sent.

Nizhny Novgorod: Teatr Dramy im. Maxima Gorkovo Reverse Text: "Gorky. Gosudarstvenny akademichesky teatr dramy imeni Gorkovo"
Publisher: Planeta, Mosvka; 1970
Type: Divided Back
Size: Classic
Not sent.

Nizhny Novgorod: Teatr Dramy im. Maxima Gorkovo Reverse Text: "Gorod Gorky. Teatr Dramy."
Publisher: Pravda, Mosvka; 1977
Type: Souvenir Card, not designed for postal use
Size: Classic
Not sent.

Nizhny Novgorod: Teatr Dramy im. Maxima Gorkovo Front Text: "Gorky"
Reverse Text: "Gorky. Ordena Trudovovo Krasnovo Znameni Akademichesky teatr dramy imeni M. Gorkovo. Gorky. The M. Corky Order of the Red Banner of Labor Academic Drama Theatre"
Publisher: Plakat, Moskva; 1989
Size: Modern
Not sent.

Nizhny Novgorod: Teatr Komediya / Teatr Dramy im. Maxima Gorkovo Picture: left: Teatr Komediya, right: Teatr Dramy im. Gorkovo
Reverse Text: "Nizhny Novgorod, 19. Teatr Komediya' [...], 20. Akademichesky teatr dramy imeni M. Gorkovo [...]", "NIzhny Novgorod, 19. Comedy Theatre [...], 20. Drama Theatre named after Maksim Gorky [...]"
Publisher: Dekom; after 2000
Type: Souvenir Card, not designed for postal use
Size: 20.9 x 9.9 cm
Not sent.

Nizhny Novgorod: Teatr Dramy im. Maxima Gorkovo Front Text: "Nizhny Novgorod. Nizhegorodsky gosudarstvenny akademichesky teatr dramy im. M. Gorkovo"
Publisher: Izdattsentr Marka; Poshta Rossii; 2016
Type: postal card with printed stamp
Size: Modern
Not sent.

Nizhny Novgorod: Teatr Dramy im. Maxima Gorkovo Front Text: "Nizhny Novgorod 800 1221-2021"
Reverse Text: "Nizhny Novgorod. Akademichesky teatr dramy imeni M. Gorkovo. Nizhny Novgorod. Maxim Gorky Academic Drama Theatre"
Publisher: EJ Studio Eugene July, 2021
Size: Modern
Not sent.

Permanent link: https://www.andreas-praefcke.de/carthalia/id/5432

CARTHALIA Homepage