Nizhny Novgorod: Kinoteatr Sormovsky

Country: Russia (Rossiya)
Federal District: Volga Federal District (Privolzhsky Federalny Okrug)
Federal Subject: Nizhegorodskaya Oblast
City: Nizhny Novgorod (Gorky)
Location: Ulitsa Kominterna 105

Cinema.

Links: 'imperiyagrez.rf', Wikidata

Nizhny Novgorod: Kinoteatr Sormovsky Front Text: "Gorky", sign: "Kinoteatr Sormovsky"
Reverse Text: "Gorky. Kinoteatr 'Sormovsky'."
Publisher: Gorkovskaya Pravda, Gorky; 1985
Size: Modern
Not sent.

Permanent link: https://www.andreas-praefcke.de/carthalia/id/5720

CARTHALIA Homepage