Nizhny Novgorod: Kinoteatr Mir

Country: Russia (Rossiya)
Federal District: Volga Federal District (Privolzhsky Federalny Okrug)
Federal Subject: Nizhegorodskaya Oblast
City: Nizhny Novgorod (Gorky)
Location: Ulitsa Geroya Yuriya Smirnova 14 / Molodezhny Prospekt

Cinema, opened 1937.

Links: 'imperiyaprez.rf', Wikidata

Nizhny Novgorod: Kinoteatr Mir Front Text: "Nizhny Novgorod"
Reverse Text: "Nizhny Novgorod, Kinoteatr 'Mir'. Nizhny Novgorod. Cinema 'Mir'"
Publisher: EJ Studio Eugene July; 2021
Size: Modern
Not sent.

Permanent link: http://www.andreas-praefcke.de/carthalia/id/8188

CARTHALIA Homepage