Nizhny Novgorod: Letnyaya Estrada (old)

Country: Russia (Rossiya)
Federal District: Volga Federal District (Privolzhsky Federalny Okrug)
Federal Subject: Nizhegorodskaya Oblast
City: Nizhny Novgorod (Gorky)
Location: Alexandrovsky Sad

Band shell, built 1958. Closed 1988. Destroyed by fire in the 1990s, remains demolished. [In 2021, a new band shall was opened at the site.]

Link: Wikidata

Nizhny Novgorod: Letnyaya Estrada (old) Reverse Text: "Iskusstvo v Svietskom Soyuze sluszhit narodu. Na snimke: Kontsert na Volge."
Publisher: Sovietsky khudozhnik; A04759-64 g. 4a-183
Size: Modern
Not sent.

Nizhny Novgorod: Letnyaya Estrada (old) Reverse Text: "g. Gorky. 'Volzhskaya estrada'"
Publisher: USSR Ministery; 1976
Type: postal card with printed stamp
Size: Modern
Not sent.

Permanent link: http://www.andreas-praefcke.de/carthalia/id/8933

CARTHALIA Homepage