Nizhny Novgorod: Kinoteatr Burevestnik

Country: Russia (Rossiya)
Federal District: Volga Federal District (Privolzhsky Federalny Okrug)
Federal Subject: Nizhegorodskaya Oblast
City: Nizhny Novgorod (Gorky)
Location: Ulitsa Kominterna 244

Cinema.

Links: 'kinoburevestnik.rf', Wikidata

Nizhny Novgorod: Kinoteatr Burevestnik Front Text: "Nizhny Novgorod"
Reverse Text: "Nizhny Novgorod, Kinoteatr 'Burevestnik'. Nizhny Novgorod. Cinema 'Burevestnik'"
Publisher: EJ Studio Eugene July; 2021
Size: Modern
Not sent.

Permanent link: http://www.andreas-praefcke.de/carthalia/id/8187

CARTHALIA Homepage