Moskva: Kontsertny Zal im. P. I. Chaikovskovo

Country: Russia (Rossiya)
Federal District: Central Federal District (Centralny Federalny Okrug)
Federal Subject: Gorod Federalnovo Znacheniya Moskva
City: Moskva
Location: Ulitsa Tverskaya 31/4 / Triumfalnaya Ploshchad (Mayakovskovo Ploshchad)

Concert hall, built 1933-1940 by D. I. Chechulin and K. K. Orlov. Named in honour of the Russian composer, Piotr Ilyich Chaikovsky (1840-1893). Home to the Moscow Philharmonic Orchestra.

Links: meloman.ru, Wikipedia

Moskva: Kontsertny Zal im. P. I. Chaikovskovo Reverse Text: "Moskva, Ploshchad Mayakovskovo"
Publisher: Izogiz; A02363; 1954
Size: Modern
Not sent.

Moskva: Kontsertny Zal im. P. I. Chaikovskovo Reverse Text: "Moskva, Mayakovskovo. Kontsertny zal imeni P. I. Chaikovskovo."
Publisher: Izogiz; Sh06378 1/III 1955 r.
Size: Modern
Not sent.

Moskva: Kontsertny Zal im. P. I. Chaikovskovo Picture: left: Kontsertny Zal, right: Teatr Operetty
Reverse Text: "Moskva, Pamyatnik V. V. Mayakovskomu na ploshchadi Mayakovskovo. Skulptor A. Kibalnikov. Sleva - zdanie ontsertnovo zala imeni P. I. Chaikovskovo. Moscow. Monument to V. V. Mayakovsky in Mayakovsky Square. Sculptur A. Kibalnikov. To the left ist the building of P. I. Chaikovsky Concert Hall"
Publisher: Izogiz; A01259-60 5-71
Size: Modern
Sent: from Moskva to Milano (Italy), 1961

Moskva: Kontsertny Zal im. P. I. Chaikovskovo Front Text: "Moscow"
Reverse Text: "Moskva. Kontsertny zal imeni Piotra Chaikovskovo. Moscow, Pyotr Tchaikovsky Concert Hall"
Publisher: EJ Studio Eugene July; 2021
Size: Modern
Not sent.

Permanent link: https://www.andreas-praefcke.de/carthalia/id/5602

CARTHALIA Homepage