Kirov: Dom Kultury Shinnovo Zavoda

Country: Russia (Rossiya)
Federal District: Volga Federal District (Privolzhsky Federalny Okrug)
Federal Subject: Kirovskaya Oblast
City: Kirov (Vyatka)
Location: Profsoyuznaya Ulitsa 43

Opened as house of culture of the tire factory. Later used as a youth centre (Gorodskoy tsentr detskovo i yunosheskovo tvorchestva).

Links: crtdu.kirovedu.ru, Wikidata

Kirov: Dom Kultury Shinnovo Zavoda Front Text: inscription: "Dom Kultury"
Reverse Text: "Kirov. Dom Kultury Shinnovo Zavoda"
Publisher: Planeta, Moskva; 1975
Size: Classic
Not sent.

Permanent link: http://www.andreas-praefcke.de/carthalia/id/9176

CARTHALIA Homepage