Izhevsk: Kinoteatr Druzhba

Country: Russia (Rossiya)
Federal District: Volga Federal District (Privolzhsky Federalny Okrug)
Federal Subject: Udmurtia (Udmúrtiya)
City: Izhevsk / Izhkar
Location: Sovetskaya Ulitsa 12A

Cinema "Friendship".

Link: Wikidata

Izhevsk: Kinoteatr Druzhba Reverse Text: "Izhevsk. Kinoteatr 'Druzhba'."
Publisher: Tipografiya Ministerstva kultury UASSR, Izhevsk; H1101347
Size: Modern
Not sent.

Permanent link: http://www.andreas-praefcke.de/carthalia/id/8178

CARTHALIA Homepage