Cheboksary: Chuvashsky Dramatichesky Teatr im. K. V. Ivanova

Country: Russia (Rossiya)
Federal District: Volga Federal District (Privolzhsky Federalny Okrug)
Federal Subject: Chuvash Republic (Chuvashskaya Respublika)
City: Cheboksary
Location: Krasnaya Ploshchad 7

Chuvash State Academic Drama Theatre, built 1961 by A. Maximov. Named after the Chuvash poet, Konstantin Vasilyevich Ivanov (1890-1915). 2001-2002 restorations.

Links: drama21.ru, Wikipedia

Cheboksary: Chuvashsky Dramatichesky Teatr im. K. V. Ivanova Reverse Text: "Cheboksary, Chuvashsky gosudarstvenny akademichesky dramatichesky teatr imeni K. Ivanova"
Publisher: Planeta, Moskva; 1973; 8a-1261 A 10267-72
Type: Divided Back
Size: Classic
Not sent.

Cheboksary: Chuvashsky Dramatichesky Teatr im. K. V. Ivanova Reverse Text: "Cheboksary, Chuvashsky gosudarstvenny akademichesky dramatichesky teatr imeni K. Ivanova"
Publisher: USSR Ministery; 1974
Type: postal card with printed stamp
Size: Modern
Not sent.

Cheboksary: Chuvashsky Dramatichesky Teatr im. K. V. Ivanova Front Text: "Cheboksary"
Reverse Text: "Chuvashsky akademichesky dramatichesky teatr im. K. V. Ivanova. Vystuplenie khudozhestvennoy samodeyatelnosti"
Publisher: Planeta; 1990
Type: Souvenir Card, not designed for postal use
Size: Modern
Not sent.

Permanent link: https://www.andreas-praefcke.de/carthalia/id/5348

CARTHALIA Homepage