Bryansk: Dvorets Kultury Zheleznodorozhnikov

Country: Russia (Rossiya)
Federal District: Central Federal District (Centralny Federalny Okrug)
Federal Subject: Bryanskaya Oblast
City: Bryansk
Location: Ulitsa Dzerzhinskovo 2a

Railway workers' palace of culture, opened as "Dovrets Kultury im. Lenina", named after Vladimir I. Lenin.

Links: dsskic.narod.ru

Bryansk: Dvorets Kultury Zheleznodorozhnikov Reverse Text: "Bryansk, Dvorets kultury imeni Lenina"
Publisher: Sovetskaya Rossiya; A11464 24/VIII 1967
Size: Modern
Not sent.

Permanent link: https://www.andreas-praefcke.de/carthalia/id/7574

CARTHALIA Homepage