Zaporizhzhia: Palac Kulturi im. Tarasa Shevchenka

Country: Ukraine (Ukraina)
City: Zaporizhzhia (Zaporozhye, Alexandrovsk)
Location: Vulytsya Chevona 24 (Ulitsa Krasnaya 24)

Palace of culture of the "Motor Sich" engine factory, named in honour of the Ukrainian poet, Taras Hryhorovych Shevchenko (1814-1861).

Links: dk.motorsich.com, Wikidata

Zaporizhzhia: Palac Kulturi im. Tarasa Shevchenka Front Text: "Zaporizhzhia-250"
Reverse Text: "Zaporizhzhia. Palac kulturi imeni T. G. Shevchenko 'Motor Sich'", "Do 250-richchya mista Zaporizhzhia, 1770-2020 rr."
Publisher: EJ Studio Eugene July; 2020
Size: Modern
Not sent.

Permanent link: https://www.andreas-praefcke.de/carthalia/id/7590

CARTHALIA Homepage