Zaporizhzhia: Kinoteatr im. Mayakovskoho

Country: Ukraine (Ukraina)
City: Zaporizhzhia (Zaporozhye, Alexandrovsk)
Location: Prospekt Soborny 171

Cinema, named after the Soviet writer, Vladimir Mayakovsky (1893-1930).

Link: Wikidata

Zaporizhzhia: Kinoteatr im. Mayakovskoho Front Text: "Zaporizhzhia-250", sign: "Kinoteatr im. Mayakovskoho"
Reverse Text: "Zaporizhzhia. Zhitlovy budynok z vbudovanim kinoteatrom, Soborny prospekt, 171", "Do 250-richchya mista Zaporizhzhia, 1770-2020 rr."
Publisher: Design Studio EJ; 2020
Size: Modern
Not sent.

Permanent link: http://www.andreas-praefcke.de/carthalia/id/8257

CARTHALIA Homepage