Mykolaiv: Kinoteatr Batkivshchyna

Country: Ukraine (Ukraina)
City: Mykolaiv (Nikolayev)
Location: Vulytsya Mariupolskaya 9 (Vulytsya Moskovska 9)

Cinema "Homeland" and library building, built 1963 by V. I. Dobrovolska and N. I. Kogan, replacing the "Teatr Chervony Budyno" (Red House Theatre). 1000 seats.

Links: www.batkivshyna.mk.ua, Wikipedia

Mykolaiv: Kinoteatr Batkivshchyna Front Text: "Mykolaiv", signs: "Kinoteatr", "Batkivshchyna"
Reverse Text: "Mykolaiv. Kinoteatr 'Batkivshchyna', vul. Moskovska, 9. Mykolaiv. Cinema 'Batkivshchyna'
Publisher: EJ Studio Eugene July; 2022
Size: Modern
Not sent.

Permanent link: http://www.andreas-praefcke.de/carthalia/id/8708

CARTHALIA Homepage