Melitopol: Kinoteatr Ukraina

Country: Ukraine (Ukraina)
City: Melitopol
Location: Vulytsya Getmana Sagaydachnogo 54 (Vulytsya Frunse) / Bohdana Khmelnytskovo Prospekt

Cinema "Ukraine".

Link: Wikidata

Melitopol: Kinoteatr Ukraina Reverse Text: "Melitopol. Budynok shirokoyekrannovo kinoteatru 'Ukraina'"
Publisher: Ukrreklamfilm, Kiev; BF 36315 17.V-62
Type: Real Photo
Size: Classic
Not sent.

Permanent link: https://www.andreas-praefcke.de/carthalia/id/5314

CARTHALIA Homepage