Kyiv: Palac Kulturi Darnitsa

Country: Ukraine (Ukraina)
City: Kyiv (Kiev)
Location: Vulytsya Kostyantyna Zaslonova 18

Opened 1950 as house of culture of railwaymen of the "Darnitsa" station.

Links: dk-darnica.kiev.ua, Wikidata

Kyiv: Palac Kulturi Darnitsa Front Text: "Yugo-Zapadnaya Sh D - 100 let"
Reverse Text: "Kyiv. Palac kulturi zaliznichnikiv stancii Darnitsa. Kiev. Dvorets kultury zheleznodorozhnikov stantsii Darnitsa"
Publisher: Radyanska Ukraina; 1970
Size: Modern
Not sent.

Kyiv: Palac Kulturi Darnitsa Front Text: "Kyiv"
Reverse Text: "Kiev. Dvorets kultury 'Darnitsa'. Kyiv. Palace of Culture 'Darnitsa'"
Publisher: EJ Studio Eugene July; 2021
Size: Modern
Not sent.

Permanent link: http://www.andreas-praefcke.de/carthalia/id/8233

CARTHALIA Homepage