Bohodukhiv: Budynok Kulturi

Country: Ukraine (Ukraina)
City: Bohodukhiv (Bogodukhov)
Location: Ploshcha Sobornosti 1

District house of culture.

Links: rbk.cultura.kh.ua, Wikidata

Bohodukhiv: Budynok Kulturi Front Text: "m. Bohodukhiv - 450 rokiv", "Rayonny budinok kulturi"
Reverse Text: "Bohodukhiv. Kharkivska obl. Rayonny budynok kulturi. Bogodukhov. Kharkovskaya obl. Rayonny dom kultury. Bohodukhiv. Kharkiv Oblast. District House of Culture", "Bohodukhiv 450"
Publisher: EJ Studio Eugene July, 2021
Size: Modern
Not sent.

Permanent link: http://www.andreas-praefcke.de/carthalia/id/8220

CARTHALIA Homepage