București: Cinematograful Înfrățirea intre popoare

Country: Romania (România)
City: București
Location: Bulevardul Bucure?tii Noi 66

Cinema "Fraternity of Peoples", built 1953-1955. Re-opened 1989 as a house of culture. From 1990 used as "Teatrul Masca" by the mime company of that name, until the company moved to its new "Teatrul Masca" at Bulevardul Uverturii 14. Later renamed "Teatrul Excelsior".

Link: Wikidata

Bucuresti: Cinematograful Infratirea intre popoare Reverse Text: "Republica Populară Romînă, București - Cinematograful 'Înfrățirea intre popoare', Bucarest - Le cinéma 'La fraternité entre les peuples'"
Publisher: Librăia Noastră; 405
Type: Divided Back
Size: Classic
Not sent.

Permanent link: https://www.andreas-praefcke.de/carthalia/id/4988

CARTHALIA Homepage