Złocieniec: Kino Mewa

Country: Poland (Polska)
Voivodship: Województwo Zachodniopomorskie
City: Złocieniec (Falkenburg)
Location: Ulica Połczyńska 6

Cinema "Seagull".

Links: www.zok.zlocieniec.pl, Wikidata

Zlocieniec: Kino Mewa Revese Text: "Złocieniec, Kino 'Mewa'"
Publisher: Biuro Wydawnicze Ruch; 25-465 C-5 VII 63
Type: Real Photo
Size: Modern
Not sent.

Permanent link: http://www.andreas-praefcke.de/carthalia/id/7923

CARTHALIA Homepage