Zabrze: Dom Muzyki i Tańca

Country: Poland (Polska)
Voivodship: Województwo Śląskie
City: Zabrze
Location: ulica Generała de Gaulle'a 17

"House of Music and Dance". Concert and multi-purpose hall built 1959 by Zygmunt Majerski and Julian Duchowicz. 2000 seats.

Links: www.dmit.com.pl, Wikipedia

Zabrze: Dom Muzyki i Tanca Front Text: sign: "Dom Muzyki i Tańca"
Reverse Text: "Zabrze, Dom Muzyki i Tańca"
Publisher: Krajowa Agencja Wydawnicza; 132-22
Size: Modern
Not sent.

Zabrze: Dom Muzyki i Tanca Reverse Text: "Zabrze, Dom Piesni i Tańca, Sala koncertowa"
Publisher: Biuro Wydawnicze Ruch
Size: Modern
Sent: from Zabrze to Czeladz, 1970

Permanent link: https://www.andreas-praefcke.de/carthalia/id/3121

CARTHALIA Homepage