Warszawa: Teatr w Łazienkach Królewskich

Country: Poland (Polska)
Voivodship: Województwo Mazowieckie
City: Warszawa
Location: Ujazdów, Łazienki Królewskie

Open-air park theatre with a lake stage, built 1785-1790 by Jan Chrystian Kamsetzer.

Link: Wikipedia

Warszawa: Teatr w Lazienkach Krolewskich Front Text: "Amfiteatr Teatru w Łazienkach - Warszawa"
Publisher: Nakladem St. Winlarskiego, Warszawa; No. 5 1
Type: Undivided Back
Size: Classic
Not sent.

Warszawa: Teatr w Lazienkach Krolewskich Front Text: "Teatr w Łazienkach - Warszawa"
Publisher: Nakladem St. Winlarskiego, Warszawa
Type: Divided Back
Size: Classic
Sent: from Lublin to Gembloux (Belgium), 1907

Warszawa: Teatr w Lazienkach Krolewskich Reverse Text: "Warszawa - Teatr na wyspie w Łazienkach; Varsovie - Le Théâtre sur l'ile dans le parc de Lazienki", signed: Janina Bagieńska
Publisher: Krajowy dom wydawniczy Fr. Karpowicz, Warszawa; 39; "J. Bagieńska pinx."
Type: Divided Back
Size: Classic
Sent: by German Forces' Postal Service, from Kowno to Posen (= Poznań), 1915

Warszawa: Teatr w Lazienkach Krolewskich Front Text: "Warszawa - Teatr wyspie w Łazienkach"
Publisher: Wyd. J. Poznański, Warszawa
Type: Divided Back
Size: Classic
Sent: 1917 [stamp removed, postmark partly illegible]

Warszawa: Teatr w Lazienkach Krolewskich Front Text: "Warszawa - Teatr w Łazienkach"
Publisher: J. Ślusareski, Warszawa
Type: Divided Back
Size: Classic
Not sent.

Warszawa: Teatr w Lazienkach Krolewskich Reverse Text: "Leon Wyczółkowski (1852-1936), Warszawa - Teatr w Łazienkach w zimie, litografie kredką, 26,2 x 34,5 cm. Muzeum Narodowe w Krakowie"
Publisher: Biuro Wydawnicze "Ruch"; 237R/I/65, DN 311/64
Type: Divided Back
Size: Classic
Not sent.

Warszawa: Teatr w Lazienkach Krolewskich Reverse Text: "T. Cieslewski - Warszawa - Teatr na wyspie w Łazienkach"
Publisher: Naklad Polskiego "Ruch"
Type: Divided Back
Size: Classic
Not sent.

Warszawa: Teatr w Lazienkach Krolewskich Picture: theatre in winter
Reverse Text: "Warszawa. Łazienki. Teatr Na Wyspie (1790, proj. J. Ch. Kamsetzer)"
Publisher: Naklad Polskiego "Ruch"; 34-2283 zam. 151/I/P/69
Type: Real Photo
Size: Modern
Not sent.

Permanent link: https://www.andreas-praefcke.de/carthalia/id/606

CARTHALIA Homepage