Tczew: Centrum Kultury i Sztuki

Country: Poland (Polska)
Voivodship: Województwo Pomorskie
City: Tczew (Dirschau)
Location: ulica Stefana Kardynała Wyszyńskiego 10

Built as "Stadthalle" for the city of Dirschau. Later renamed "Dom Kultury Kolejarza" (Railway Workers' House of Culture) and "Centrum Kultury i Sztuki" (Culture and Arts Centre).

Links: ckis.tczew.pl, fotopolska.eu, Wikidata

Tczew: Centrum Kultury i Sztuki Reverse Text: "Dirschau, Stadthalle"
Type: Divided Back
Size: Classic
Sent: by German Forces' Postal Service, from Dirschau to Fuchsbruch/Post Penkuhl, 1915

Permanent link: https://www.andreas-praefcke.de/carthalia/id/3901

CARTHALIA Homepage