Łˇdz: Teatr im. Stefana Jaracza

Country: Poland (Polska)
Voivodship: Wojewˇdztwo Łˇdzkie
City: Łˇdz
Location: ul. Jaracza 27 (ul. Cegielnianej 63)

Opened 1909 as home to the Polish municipal theatre company, after a fire had destroyed its previous home on another site. During the German occupation in World War II, renamed "Theater zu Litzmannstadt" ("Litzmannstadt" is the name the Germans had given the city during the occupation). 1945 renamed "Teatr Wojska Polskiego" [Theatre of the Polish Army]. Re-opened 22 Mar 1945 with Stanisław Wyspiański's "Wesele". 1949 renamed "Teatr im. Stefana Jaracza" in honour of the Polish actor, Stefan Jaracz (1883-1945).

Links: www.teatr-jaracza.lodz.pl, Wikipedia

Lodz: Teatr im. Stefana Jaracza Reverse Text: "Łˇdz, Teatr mieski"
Publisher: Naklad Polskiego Tow. Księgarni Kolejowych "Ruch", Warszawa
Type: Real Photo
Size: Divided Back
Not sent.

Lodz: Teatr im. Stefana Jaracza Front Text: "Theater zu Litzmannstadt/Warthegau", inscription: "Theater zu Litzmannstadt"
Publisher: Fotoverlag Hanns Kanngie▀er, Litzmannstadt; Tabak-Gro▀handel O. Werner
Type: Real Photo
Size: Classic
Not sent.

Permanent link: https://www.andreas-praefcke.de/carthalia/id/574

CARTHALIA Homepage