Krynica Zdrój: Kino Jaworzyna

Country: Poland (Polska)
Voivodship: Województwo Małopolskie
City: Krynica Zdrój
Location: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8

Cinema. Closed and converted into a tourist office.

Link: Wikidata

Krynica Zdroj: Kino Jaworzyna Front Text: sign: "Kino Jaworzyna"
Reverse Text: "Krynica, Kino Jaworzyna"
Publisher: Biuro Wydawenicze Ruch; 26-1655/N
Size: Modern
Not sent.

Permanent link: https://www.andreas-praefcke.de/carthalia/id/569

CARTHALIA Homepage