Kielce: Amfiteatr Kadzielnia

Country: Poland (Polska)
Voivodship: Województwo Świętokrzyskie
City: Kielce
Location: Aleja Legionów 1

Open-air theatre.

Links: amfiteatr-kadzielnia.pl, Wikidata

Kielce: Amfiteatr Kadzielnia Reverse Text: "Kielce, Wzgórze Kadzielnia - rezerwat geologiczny wapieni dewońskich, Amfiteatr"
Publisher: Biuro Wydawniczo-Propagandowe
Size: Modern
Sent. to Szczawnica [postmark illegible]

Kielce: Amfiteatr Kadzielnia Reverse Text: "Kielce, Wzgórze Kadzielnia - rezerwat geologiczny wapieni dewońskich, Amfiteatr"
Publisher: Krajowa Agencja Wydawnicza
Size: Modern
Sent. to Svetozarevo (= Jagodina, Serbia), 1970

Permanent link: http://www.andreas-praefcke.de/carthalia/id/8204

CARTHALIA Homepage