Bielsko-Biała: Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana

Country: Poland (Polska)
Voivodship: Wojewˇdztwo Śląskie
City: Bielsko-Biała (Bielitz-Biala)
Location: Ulica Mickiewicza 20 / Ulica 3 Maja (Ulica Armii Czerwonej)

Puppet theatre, built 1954-1958 by Miecysław Szymuś and Andrzej Pawłowski. Opened 1958 as "Teatr Banialuka" (~ "crazy stuff" in Polish, a term coined from the protagonist in a novel by Hieronim Morsztyn). Later additionally named in honour of its founder and first director, Jerzy Zitzman (1918-1999).

Links: www.banialuka.pl, EUTA, Wikipedia

Bielsko-Biala: Teatr Lalek Banialuka im J. Zitzmana Picture: rear fašade at Ulica 3 Maja (between house numbers 9a and 11)
Reverse Text: "Bielsko-Biała, Ulica Armii Czerwonej, Teatr 'Banialuka'"
Publisher: Ruch
Type: Real Photo
Size: Modern
Sent: to R÷ttingen (Germany) [postmark illegible]
Detail:
Bielsko-Biala: Teatr Banialuka

Bielsko-Biala: Teatr Lalek Banialuka im J. Zitzmana Picture: fašade at Ulica Mickiewicza
Front Text: "Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej. International Festival of Puppetry Art. Bielsko-Biała 1998", inscription: "Teatr Banialuka"
Publisher: Rjonowy Urząd Poczty w Bielsku-Bialej; IV 1998
Size: Modern
Not sent.
Detail:
Bielsko-Biala: Teatr Banialuka

Permanent link: https://www.andreas-praefcke.de/carthalia/id/2987

CARTHALIA Homepage