Stockholm: Röda Kvarn

Country: Sweden (Sverige)
City: Stockholm
Location: Biblioteksgatan 5

Cinema, opened 30 Dec 1915. 863 seats. Closed 2006. Subsequently used as a shop, later as a restaurant.

Links: CinemaTreasures, Wikipedia

Stockholm: Röda Kvarn Reverse Text: "'Pompejis sista dagar' var slutprogrammet 1913 på Stockholms största biograf 'Röda Kvarn' i Sveateatern, innan denna revs för att lämna plats för N.K.s nybyggnad vid Hamngatan. - Filmhistoriska Samlingarna, Tekniska Museet."
Publisher: Ikarus 1950
Type: Divided Back
Size: Classic
Not sent.

Permanent link: http://www.andreas-praefcke.de/carthalia/id/2990

CARTHALIA Homepage