Stockholm: Palladium

Country: Sweden (Sverige)
City: Stockholm
Location: Kungsgatan 65

Cinema, opened 26 Dec 1918. Closed 1987. Later converted to a casino.

Links: CinemaTreasures, Wikipedia

Stockholm: Palladium Front Text: inscription: "Borta med Vinden" (advertising the 1939 movie, "Gone with the Wind", at its Stockholm premier on 6 Oct 1941)
Reverse Text: "Peremiärkväll på Palladium i Stockholm den 6 oktober 1941 för den hittills största filmsuccén. - Filmhistoriska Samlingarna, Tekniska Museet."
Publisher: Ikarus 1950
Type: Divided Back
Size: Classic
Not sent.

Permanent link: http://www.andreas-praefcke.de/carthalia/id/2989

CARTHALIA Homepage