Warszawa: Teatr w Łazienkach Królewskich

Country: Poland (Polska)
Voivodship: Województwo Mazowieckie
City: Warszawa
Location: Ujazdów, Łazienki Królewskie

Open-air park theatre with a lake stage, built 1785-1790 by Jan Chrystian Kamsetzer.

Link: Wikipedia

Warszawa: Teatr w Lazienkach Krolewskich Front Text: "Amfiteatr Teatru w Łazienkach - Warszawa"
Publisher: Nakladem St. Winlarskiego, Warszawa; No. 5 1
Type: Undivided Back
Size: Classic
Not sent.

Warszawa: Teatr w Lazienkach Krolewskich Front Text: "Teatr w Łazienkach - Warszawa"
Publisher: Nakladem St. Winlarskiego, Warszawa
Type: Divided Back
Size: Classic
Sent: from Lublin to Gembloux (Belgium), 1907

Warszawa: Teatr w Lazienkach Krolewskich Reverse Text: "Warszawa - Teatr na wyspie w Łazienkach; Varsovie - Le Théâtre sur l'ile dans le parc de Lazienki", signed: Janina Bagieńska
Publisher: Krajowy dom wydawniczy Fr. Karpowicz, Warszawa; 39; "J. Bagieńska pinx."
Type: Divided Back
Size: Classic
Sent: by German Forces' Postal Service, from Kowno to Posen (= Poznań), 1915

Warszawa: Teatr w Lazienkach Krolewskich Front Text: "Warszawa - Teatr wyspie w Łazienkach"
Publisher: Wyd. J. Poznański, Warszawa
Type: Divided Back
Size: Classic
Sent: 1917 [stamp removed, postmark partly illegible]

Warszawa: Teatr w Lazienkach Krolewskich Front Text: "Warszawa - Teatr w Łazienkach"
Publisher: J. Ślusareski, Warszawa
Type: Divided Back
Size: Classic
Not sent.

Warszawa: Teatr w Lazienkach Krolewskich Reverse Text: "T. Cieslewski - Warszawa - Teatr na wyspie w Łazienkach"
Publisher: Naklad Polskiego "Ruch"
Type: Divided Back
Size: Classic
Not sent.

Permanent link: http://www.andreas-praefcke.de/carthalia/id/606

CARTHALIA Homepage